Vermoed wordt, dat K staat voor Kafka zelf.
Het slot verwachte een paar jaar eerder een landmeter en kan nu eindelijk afgeraken van de brieven gericht tot de landmeter.
K praat wel over de wagen met het instrumentarium, zijn vrouw en kinderen, maar maakt er zich niet echt zorgen.
Ze toont K Klamm, een hoge piet van het slot en tevens haar vriendje, via een gat in de muur van zijn bureau.Men vermoedt dat hij enkel een low-budget reizende landloper was die het landmeter-zijn als een welkome smoes gebruikte.Ik vind van mezelf dat ik de komendenachtrust wel verdiend heb.In 'het slot' brengt kafka het wezen van de 20ste eeuw tot uiting.Een proces-verbaal ontvangt doet hij zich zelfs de moeite niet de brief te openen.Alle contacten met het slot lijken schijn of les meilleur casino en ligne zijn onduidelijk.Gaan en staan waar hij wil (behalve het slot maar de dorpelingen zijn allesbehalve gastvrij.Wilt u creatief denken, lees Kafka.Meer nog misschien komen in aanmerking het kasteel in het geboortedorp van Kafka's vader, Osek, of het barokke kasteel in Friedland dat Kafka in 1911 bezocht.
Er is altijd veel gespeculeerd over de reële locatie van het slot.
K bevindt zich op het einde van het boeken van 261 pagina's (oorspronkelijk 417 pagina's) even ver van het slot als in het begin.
Er is maar 1 seizoen: altijd winter, sneeuw en er rijden geen treinen, noch auto's.De thema's van het boek zijn: -mens is onherroepelijk gekluisterd aan onbegrijpelijke verplichtingen door zijn afkomst en omgeving.Edities en vertalingen bewerken, kafka's manuscript werd in 1926 postuum uitgegeven door Kurt Wolff Verlag in München.Wat van het slot komt is korrekt en wordt niet in vraag gesteld, K is echter een vreemdeling en is bijgevolg overtollig, niets.Literatuur en bronnen bewerken.Om zijn sterfbed verzamelden zich de dorpsbewoners en juist toen arriveerde van het slot de beslissing dat K weliswaar geen recht had in het dorp te wonen, maar dat men hem op grond van bepaalde bijkomstige omstandigheden hem toestond er te leven en te werken.Een derde editie verscheen in 1951 bij Fischer Verlag in Frankfurt.Hoopte dat ze hem dichter bij Klamm zou brengen, maar uiteindelijk hield ze hem aan het lijntje en was ze een antagonist.Als landmeter bij het slot hoort, zijn ze niet echt happig om contact op te zoeken met hem.Is voortdurend op zoek naar uitleg over de heren van het slot, hoe ze te werk gaan en wat hun invloed is op het dorp.De grens tussen werkelijkheid en droom, waarheid en leugen, rechtvaardigheid en onrecht.Daarin zou hij officieel toestemming hebben gekregen om in het dorp te blijven, maar de boodschap machine a sous 3 rouleaux gratuit sans telechargement ontgaat hem omdat hij van uitputting in slaap valt (en volgens Brod uiteindelijk zal sterven).Het dorp heeft 2 herbergen: een voor het gewone volk en een voor de heren van het Slot om zich op het vrouwelijk schoon te botvieren.Door: Marcia op 04 augustus 2015 5 reacties 1 like, onlangs kocht ik op het boekenfestijn in Gent twee boeken van Kafka.
Persoonlijk Blijdschap vervult mijn ziel dat ik het hardnekkig heb volgehouden een boek van Kafka te verslinden, maar hij zal zeker en vast niet tot mijn favorieten gaan horen daar het boek door mij saai bevonden werd en ik het absoluut geen aanrader vind voor.