jelle zijlstra per slot van rekening

In 1977 weigerde hij het premierschap, toen dat in de moeizame formatie uiteindelijk toeviel aan het Christen-Democratisch Appèl (CDA en hij bedankte in juli 1981 toen zijn naam viel als mogelijk opvolger van premier.A.M.
Deze voerde namens de ARP ook de onderhandelingen tijdens de formatie, waarbij het er aanvankelijk naar uitzag dat Zijlstra buiten het kabinet zou blijven.
Zoals Zijlstra nooit een man was geweest van de oude antithese, de tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen, zo was hij ook geen man van de polarisatie, de loopgravenoorlog tussen links en rechts, constateerde de oude Willem Drees.
Dat keerde, na bemiddeling van de antirevolutionaire informateur.F.Soms wekte hij bijvoorbeeld met spottende opmerkingen de indruk dat hij enigszins neerkeek op collegas.Ze mocht als knappe vrouw gezien worden aan de zijde van haar man.Het vooruitzicht van een professoraat aan de nieuw op te richten economische faculteit aan de VU was een extra motivatie voor een vlotte afwerking van zijn proefschrift.Kort voor Kerstmis 2001 overleed hij, 83 jaar oud, in zijn appartement in Park 'Oud-Wassenaar waar hij sinds zijn pensionering woonde.Bij de verkiezingen van maart 1959 verloor de ARP wederom én zetel.
In 1981 kwam hij weer in beeld als mogelijke premier.
Het had te maken met zijn wetenschappelijke achtergrond: de politieke waan van de dag kon s mans beschouwelijke aard niet verdringen.
Die hield zich bezig met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, een typisch rooms stokpaardje.
Het gereformeerde gezin telde vijf kinderen waarvan Jelle de oudste was.Op 2 september 1952 werd de pas 34-jarige Zijlstra benoemd in het derde kabinet-Drees, dat bestond uit bewindslieden van PvdA, Katholieke Volkspartij (KVP ARP en Christelijk-Historische Unie (CHU).De economische ordening had in de praktijk inmiddels een sterk verzwakte vorm aangenomen, waardoor zij ook voor Zijlstra aanvaardbaar was geworden.Op promoveerde Zijlstra cum laude bij Koopmans.Tijdens de formatie van 1952 werd de hoogleraar door de formateur in Den Haag ontboden.Dat duurde niet lang: in 1952 (tot 1959) was hij Minister april 23 2014 lotto result van Economische Zaken in de kabinetten Drees en Beel en van 19 Minister van Financiën in het kabinet De Quay.Al bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer, bij de behandeling van zijn begroting op 4 december, nam Zijlstra met zijn besliste en deskundige optreden veel twijfel vanwege zijn gebrek aan politieke ervaring weg.Als partijman miste Zijlstra het fysiek van voorgangers als Abraham Kuyper en Hendrik Colijn, die ook met hun verschijning uitdrukten dat ze stonden voor de principes van de gereformeerde mannenbroeders.De first ladys van Nederland in veertien portretten (2004).Zijlstra stapte een nieuwe wereld.Een motie van het ARP-Tweede-Kamerlid.Na de verkiezingen van 1959 kwam Zijlstra voor het eerst in beeld als kandidaat-premier.Al gauw liet de politiek haar oog op de jonge antirevolutionaire hoogleraar vallen.