Smits lederwaren en reisartikelen zadelmaker koopman In 1953 maakten ze autokappen, dekkleden, zadels Ten Hagestraat 25 Jac.
Verhoeven-Loots sigarenmaker spoelster zonder beroep Begijnenhof 32 Huisvr.
Achter de kiosk is de plaats waar de stadsbussen staan opgesteld.Het was geen achterbuurt, er woonden schilder van Beek wiens zoon burgemeester van Reusel werd, Jac.Aan de lantaarnpaal hangt een verkeersbord voor parkeerverbod, waar men zich braaf aan houdt.16-17 Markt.In het nieuwe gebouw zit de Vulpenspecialist.
Van den Reek chauffeur Stratumseind 28 Karakteristiek pand Hoppenbrouwers, met neo-trapgeveltje, 1930.
Gesloopt 2004 bij aanleg Nieuwe Emmasingel Cinema Parisien.
Van de Ven, fabrieksarbeider stoffeerder De zaak van.d.Dat is Markt.In 1943 Schalks, rijwielreparatie Hiertussen ligt de entree tot een zijstraatje, dat in de volksmond de bijnaam "De Gribus" heeft; feitelijk wordt het Begijnhof hier verder poker community cards genummerd van 12-46 Begijnenhof 14 Nrs.Stratumseind 35 Patates Frites Eetsalon.De Barse verkoopcentrale bakker slager bakker In 1942 en 1964 slager.Strijbosch makelaar en assuradeur, woningbureau dienstbode In 1951 notaris Haenen, 1964 notaris Claessens.In 1972 opent het filiaal van Xenos warenhuis, in 2012 zitten ze er nog Rechtestraat 50 Het oude pand Hof van Holland ( foto ondanks dat het op de officiële monumentenlijst stond werd het in 1961 gesloopt; er werd nog een 18e-eeuwse wijnkelder ontdekt.V.Hema Rechtestraat 39 Wed.Sinds 2002 café de Rechter Stratumseind 32-A.Hezemans meubelmaker en winkelier Demer 40 Oudere winkelhuizen, later Demer 56-62.In de oorlog worden bij het bombardement op de Philips-fabrieken praktisch alle panden verwoest.Van Laar-Veldhuis zonder beroep In 1942 sluit hier groothandel levensmiddelen Jac.
Van den Akker grondwerker In 1953 op 30 schoenreparatie.
Jansen los arbeider Sloop in 1943 Begijnenhof.